Meranie kompozície tela na prístroji inBody 370S s konzultáciou výživového poradenstva

29,00 €

V Nutriplan Centre výživy a redukcie hmotnosti vám urobíme podrobnú analýzu tela. Na základe výsledkov vám poradíme, ako dosiahnuť a trvale udržať ideálne parametre kompozície tela.   

Neskúšajte rôzne diéty a neexperimentujte so svojim telom. Prídite a my vám poradíme, ako dosiahnuť ideálnu hmotnosť a pritom mať zdravé telo plné energie.

Čo je InBody 370S?

InBody je špičkový diagnostický prístroj, ktorý využíva pokrokové metódy merania a ponúka detailnú analýzu ľudského teľa.

Ako to funguje a prečo InBody 370S?

Ide o  jeden z najspoľahlivejších prístrojov pre diagnostiku a analýzu zloženia ľudského tela, využívaného najmä v medicínskych a dietologických centrách a fittness priemysle.

InBody 370S používa iba namerané impedancie z každého segmentu ľudského tela a vďaka tomu poskytuje najpresnejšie výsledky. Viac dotykový systém merania pomocou 8. elektród umožňuje zvýšenú presnosť merania a reprodukovateľnosť pomocou pevných meraných miest prúdu a napätí. Osem bodová dotyková analýza prispieva k 99 % presnosti jednotlivých meraní.

InBody 370S používa metódu osembodových dotykových elektród bez empirických odhadov, vďaka ktorým dokáže analyzovať ľudské telo po jednotlivých častiach. Líši sa tak od ostatných prístrojov rovnakého zamerania, ktoré merajú telo ako jeden celok.

InBody 370S využíva technológie DSM-BIA (priama analýza segmentovanej multi – frekvenčnej impedancie) a SMFIN ( simultánna multi – frekvenčná bio elektrická impedancia), pričom sa rozbor vytvára vo viacerých frekvenciách, preto je meranie maximálne presné.

Určia sa základné parametre:

  • Hmotnosť
  • % tuku v tele a váha tuku
  • Celková telesná voda
  • Bielkoviny
  • Minerály v tele
  • Obsah minerálov v kostiach
  • Hmotnosť kostrových svalov
  • Analýza svaloviny a tuku podľa segmentov (ruky, nohy, trup)
  • Bazálny metabolizmus
  • Hodnota viscelárneho tuku