NUTRIPLAN Online

239,00 €

Individuálny výživový ONLINE PROGRAM s 3 x konzultáciami ONLINE

 • NUTRIPLAN ONLINE je nutrične vyvážený výživový plán vypracovaný na základe individuálnych vstupných údajov klienta
 • Cieľom výživového plánu NUTRIPLAN ONLINE je pomocou individuálne upraveného jedálnička a telefonických prípadne online konzultácií pomôcť klientovi efektívne zredukovať hmotnosť a nastaviť správne stravovacie návyky  
 • K vypracovaniu plánu predchádza komplexná nutričná diagnostika, ktorá obsahuje vyplnenie dotazníka klientom (údaje o kompozícii tela, zdravotný stav, preferencie a história v stravovaní, pohyb)
 • NUTRIPLAN ONLINE obsahuje 3 KROKY, ktoré pomôžu odľahčiť a očistiť organizmus, upraviť hmotnosť a nastaviť celoživotné stravovanie po dokončení programu, obsahuje zoznam odporúčaných potravín na všetky 3 kroky, príkladný jedálny plán na všetky 3 kroky
 • Obsahuje vypracovanie výživového plánu s ONLINE odovzdaním výživovým poradcom
 • NUTRIPLAN ONLINE je ohraničený na obdobie 12 mesiacov a obsahuje 3 x ONLINE konzultácie (1. odovzdanie výživového plánu, 2. po 14 dňoch od začatia programu, 3. po 2 mesiacoch od začatia programu)
 • NUTRIPLAN ONLINE je môžné kedykoľvek doplniť osobnými individuálnymi konzultáciami v centre Nutriplan

Chcem vedieť, čo môjmu telu vyhovuje a čo škodí. Chcem upraviť hmotnosť, stravujem sa nepravidelne a nevyvážene, málo sa hýbem, prípadne mám: zdravotné problémy, tráviace problémy, alergie a intolerancie na potraviny. Chcem sa nastaviť na celoživotné stravovanie.

Účinky programu:

 • Redukcia  a dlhodobé udržiavanie hmotnosti
 • Nastavenie celoživotného vyváženého stravovania
 • Upravenie stravovania s dôrazom na liečenie citlivosti na potraviny
 • Doplnenie chýbajúcich minerálov a vitamínov
 • Prílev energie
 • Zlepšenie zdravotných parametrov
 • Zvýšenie výkonnosti
 • Zlepšenie kvality spánku a regenerácie organizmu
 • Podpora hormonálnej a enzymatickej rovnováhy
 • Detoxikácia a omladenie