Odber krvi NUTRI

69,00 €

Rozbor krvi NUTRI, vyšetrenie obsahuje:

Enzýmy:

 • S_LD
 • S_AMS
 • A_Lipáza

Lipidové parametre:

 • S_Cholesterol
 • S_non-HDL chol
 • S_VLDL-chol výp.
 • S_I1 (CHOL/HDL)
 • S_HDL-chol
 • S_LDL-chol
 • S_Triacylglyceroly
 • S_I2 (LDL/HDL)
 • Aterogénny index

Minerálne látky:

 • S_Vápnik
 • S_Sodík
 • S_Horčík
 • S_Fosfor
 • S_Draslík

Metabolity:

 • S_Glukóza
 • S_Kyselina močová
 • S_Celkové bielkoviny

Metabolizmus Fe:

 • S_Železo

Imunologické vyš.:

 • S_CRP

Vitamíny:

 • S_Vitamín B12

Tyroidálna diagnost.:

 • S_TSH

Hormonálna diagnost.

 • S_Vitamín D celk.

Krvný obraz:

 • B_Leukocyty WBC
 • B_Neutrofily NEUT#
 • B_Lymfocyty Lymph#
 • B_Monocyty Mono#
 • B_Eozinofily EO#
 • B_Bazofily BASO#
 • B_Neutrofily NEUT%
 • B_Lymfocyty Lymph%
 • B_Monocyty Mono%
 • B_Eozinofily EO%
 • B_Bazofily BASO%
 • B_Erytrocyty RBC
 • B_Hemoglobín HGB
 • B_Hematokrit HCT
 • B_Str.ob.ery MCV
 • B_Farb.ery MCH
 • B_Str.far.k. MCHC
 • B_Distr.veľ.Ery RDW
 • B_Ery.krivka RDW
 • B_Trombocyty PLT
 • B_Tr.krivka PDW
 • B_Tr.str.ob. MPV

Vyšetrenie neobsahuje odber krvi na potravinové intolerancie.